Basiskracht

generalistische basis-GGZ

BASISKRACHT

Wat is Basiskracht?

Door de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg is er naast G-kracht psychomedisch centrum BV, een nieuwe instelling opgericht, Basiskracht, die kortdurende behandelingen aanbiedt. Basiskracht is een afdeling binnen de generalistische basis GGZ die zich richt op ambulante, kortdurende psychologische behandelingen van volwassen patiënten.

Meer dan bestaande generalistische basis GGZ afdelingen wil Basiskracht dicht bij patiënten en verwijzers staan. Een kleinschalige afdeling, met persoonlijke aandacht en open voor alledaagse vragen. Een tijdelijke steun in de rug, erop gericht om mensen snel weer hun eigen weg te laten vinden. Toegankelijk voor iedereen. Snel, maar ook duidelijk. Binnen Basiskracht gaat het om mensen. Elke mens kan leren of geholpen worden zijn of haar sterke kanten verder te ontwikkelen. Mensen veren weer op en staan stevig op hun voeten.

Basiskracht biedt, als afdeling binnen de generalistische Basis GGZ, kortdurende psychologische behandelingen voor mensen met verschillende psychische klachten. E-health (behandeling via email/internet) is standaard een onderdeel van onze behandelingen. Psychodiagnostiek en ook een psychiatrisch consult behoren tot de mogelijkheden. In de behandeling staat de patiënt samen met zijn/ haar klacht centraal.

Naast psychologische behandelingen biedt Basiskracht ook ondersteuning aan huisartsen in de vorm van het consulteren van een klinisch psycholoog, senior gezondheidszorgpsycholoog of psychiater. Lees meer over Basiskracht op onze website www.basis-kracht.com .