Meten van behandeleffect (ROM)

Meten van effecten van behandeling (ROM)

GGZ-instellingen en vrijgevestigden zijn sinds enige tijd contractueel verplicht om de met Routine Outcome Monitoring (ROM) verzamelde gegevens over het resultaat van behandeling geanonimiseerd te versturen naar Stichting Benchmark GGZ. De doelstelling van SBG is het inzichtelijk maken van de behandeleffecten van veelvoorkomende stoornissen. Door het inzichtelijk maken van behandeleffecten kunnen zorgaanbieders onderzoeken welke verschillen er zijn in effectiviteit van behandeling tussen locaties, afdelingen of therapeuten. Zorgverzekeraars kunnen kijken naar de verschillen in effectiviteit tussen GGZ-instellingen.” (SBG; http://www.sbggz.nl/Home, 2012). Er is door 11 hoogleraren kritiek geuit op het benchmarken omdat op dit moment nog onvoldoende duidelijk is welke meetinstrumenten en analyses hiervoor geschikt zijn (zie ook; http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/TvP12-03-p245-253.pdf). Sommige zorgverzekeraars erkennen deze kritiek, maar eisen desalniettemin dat deze gegevens worden verzameld.

Wij hopen dat u, net als wij, actief wil deelnemen aan het monitoren en bespreken van de voortgang van uw behandeling (ROM). Of u ook toestemming wil geven voor het geanonimiseerd doorsturen van de meetresultaten aan het SBG vragen wij uw mening te geven. Mocht u bezwaar hebben tegen het geanonimiseerd doorsturen van de meetresultaten van uw behandeling dan kunt u dat bij G-kracht psychomedisch centrum aangeven via rom@g-kracht.com. Het wordt dan in uw dossier genoteerd en uw gegevens worden uit het bestand dat aan SBG wordt gestuurd verwijderd.