Meten van behandeleffect (ROM)

Meten van effecten van behandeling (ROM) en wetenschappelijk onderzoek naar diagnostiek en behandeleffecten

Wij hopen dat u, net als wij, actief wil deelnemen aan het monitoren en bespreken van de voortgang van uw behandeling (ROM). Daarnaast zouden wij de uitkomsten, geannonimiseerd graag gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek dat we binnen G-Kracht verrichten. We willen u vragen om toestemming voor geannonmiseerd gebruik van de uitkomsten van de ROM voor wetenschappelijk onderzoek naar diagnostiek en behandeling zoals dit bij G-Kracht plaatsvindt. Mocht u bezwaar hebben tegen het geanonimiseerd gebruik van de data voor wetenschappelijk onderzoek door G-Kracht dan kunt u dit aangeven op het aanmeldformulier. Het wordt dan in uw dossier genoteerd en uw gegevens worden niet voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt.