G-kracht psychomedisch centrum is een specialistische GGZ-instelling en behandelt alleen psychiatrische stoornissen.

Als een van de volgende probleemgebieden op de voorgrond staat en er is geen sprake van een psychiatrische stoornis dan wordt deze door de zorgverzekeraars niet vergoed en wordt het ook niet door G-kracht als hoofddiagnose behandeld.

 

Aanpassingsstoornissen

V15.81 Niet meewerken aan behandeling

V61.10 Partner Relationele probleem

V61.12 Lichamelijke mishandeling van een volwassene

V61.12 Seksueel misbruik van een volwassene

V61.20 Ouder-Kind Relatie probleem

V61.21 Verwaarlozing van het kind

V61.21 Lichamelijke mishandeling van het kind

V61.21 Seksueel misbruik van kinderen

V61.8 Sibling Relationeel probleem

V61.9 Relationeel probleem gerelateerd aan een psychische stoornis of een somatische

V62.2 Werkprobleem

V62.3 Studieprobleem

V62.4 Acculturatieprobleem

V62.81 Relationele probleem NOS

V62.82 Rouw

V62.89 levensfase probleem

V62.89 religieus of spiritueel probleem

V65.2 Malingering

V62.89 Zwakbegaafdheid

V62.89 Levensfaseprobleem

313.82 Identiteitsprobleem

V71.09 Geen klinisch syndroom

V71.09 geen persoonlijkheidsstoornis

 

Psychiatrische stoornissen die wij niet behandelen zijn:

Schizofrenie, psychosen, verslaving (wanneer dit hoofddiagnose is), hoarding.