Cliëntenraad

Cliëntenraad

Binnen de geestelijke gezondheidszorg is het de gewoonte dat een GGZ-instelling als G-kracht psychomedisch centrum / Basiskracht een cliëntenraad heeft. Deze is er dan ook.

Wij willen ons inzetten voor u en zijn bereikbaar voor zaken waar u mogelijkheden ziet tot verbetering of waar u met uw behandelaar niet uitkomt. Wij vinden het belangrijk dat u zich gehoord voelt. De cliëntenraad wil graag laagdrempelig zijn, dus schroom niet om contact te zoeken. Wij kunnen overleggen met Michiel van Vreeswijk, klinisch psycholoog, en Maarten de Boo, psychiater en beiden lid raad van bestuur van G-kracht.

U kunt uw mail sturen naar: clientenraad@g-kracht.com.

Wij wensen u een goede behandeling toe bij G-kracht psychomedisch centrum /Basiskracht !

De clientenraad