In therapie gaan?

In therapie gaan?

Er kunnen verschillende redenen zijn om therapie te overwegen. Voor sommige mensen geldt dat ze last hebben van klachten als somberheid, angst of andere soortgelijke klachten. Weer andere mensen komen vaak in problemen met andere mensen, hebben problemen die meer te maken hebben met hun persoonlijkheid. Sommige mensen komen uit zichzelf voor therapie. Anderen worden min of meer gestuurd. Voor het slagen van therapie is het onder andere belangrijk dat u voldoende bereid bent om iets te veranderen.

Zodra u besloten heeft om in therapie te gaan kunt u zich aanmelden via het online-aanmeldformulier. U krijgt dan binnen een tien werkdagen een ontvangstbericht met daarin meer informatie. Zodra er plek voor u is, krijgt u een uitnodiging van een behandelaar voor 1 à 3 intakegesprekken. Een intakegesprek duurt een uur. De behandelaar schrijft naar aanleiding van de intake een intakeverslag. Zo nodig wordt een aanvullend psychodiagnostisch of psychiatrisch onderzoek gedaan. Naar aanleiding van deze diagnostische fase wordt met u besproken wat het beste behandelaanbod is. Diegene die de intake doet zal ook uw behandelaar worden.

Belangrijk is dat u bij de intake een identiteitsbewijs meeneemt en de verwijsbrief van uw huisarts of andere verwijzer.

U wordt er op geattendeerd dat er van uit gegaan wordt dat u op al uw afspraken komt. Indien u een keer verhinderd bent wordt het op prijs gesteld als u zich 24 uur van tevoren afmeldt.