In therapie zijn?

In therapie zijn?

Een belangrijke factor voor het succes van therapie is het contact tussen patiënt en therapeut. Daarnaast zijn de therapeutische technieken van invloed op het behandelresultaat. Ook omgevingsfactoren (zoals het hebben van een sociaal netwerk) zijn belangrijke factoren voor therapiesucces. Hoewel het een belangrijke taak is voor de behandelaar om deze verschillende factoren in de context van uw behandeling mee te nemen, heeft u als behandelde een minstens zo belangrijke taak om deze onderwerpen met u therapeut te bespreken. U wordt van harte aanbevolen om tijdens uw behandeling met uw behandelaar de behandeling te evalueren en om ook zelf na te gaan wat u prettig vindt gaan, wat u helpt en waar u nog behoefte aan hebt. Samen met uw therapeut kunt u dan kijken wat daarin haalbaar is. Voor het evalueren van uw eigen behandeling en de behandelrelatie kunnen u en uw behandelaar gebruik maken van de volgende vragenlijsten:

Behandelrelatie (patientenversie)

Behandelrelatie (therapeutenversie)

Groepsklimaatvragenlijst (groepstherapie)

Uw behandelaar kan voor evaluaties van het therapieproces gebruik maken van vragenlijsten om de verandering in ernst van uw problemen en kwaliteit van de behandelrelatie te objectiveren. Het meten aan het begin, tijdens en aan het einde van de behandeling (Routine Outcome Monitoring; ROM[1]) is een ontwikkeling die overal steeds meer zal voorkomen in behandeling. Bekend is dat deze manier van feedback ontvangen een toegevoegde waarde heeft voor de patiënt en de therapeut en daarmee een extra bijdrage aan het behandelresultaat kan leveren.

 

Bereikbaarheid 

De behandelaren van G-kracht, psychomedisch centrum zijn veelal bereikbaar per e-mail. Ook kunt u een voicemailbericht inspreken op ons centrale telefoonnummer. De voicemail wordt aan het einde van iedere werkdag afgeluisterd en doorgestuurd naar de betreffende behandelaar. In geval van een crisis die geen dag kan wachten, adviseren wij u om contact op te nemen met uw huisarts. Ook kunt u contactleggen met www.113online.nl. Deze organisatie kan u ondersteunen wanneer u denkt aan zelfmoord. U kunt hen ook bellen op telefoonnummer; 0900 1130113.

Zie ook http://www.crisiskaartggz.nl/crisiskaart/ Via deze organisatie kunt u onder begeleiding van een ervaringsexpert een crisiskaart maken waarop voor u en uw omgeving staat wat voor u belangrijk is in een geval dat u in crisis bent.


[1] De gegevens zullen geanonimiseerd worden opgeslagen en worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Geanonimiseerde gegevens over patiëntentevredenheid kunnen ook gebruikt worden in gesprekken met zorgverzekeraars en voor plaatsing op deze website. Let wel; er wordt hierbij alleen gekeken naar gemiddelde waarden over een grote groep mensen. De gegevens zijn niet te herleiden tot een individu.