Uit therapie gaan?

Uit therapie gaan?

Het is belangrijk om regelmatig voor uzelf na te gaan hoever u bent met het bereiken van uw behandeldoelen. Bespreek dit ook met uw behandelaar. Deze zal ook zelf gedurende de behandeling stilstaan bij uw veranderingen en het behalen van uw doelen. Samen kunt u kijken of de behandeling nog moet worden bijgesteld, uw doelen moeten worden aangepast of dat u uw behandeldoelen heeft bereikt en behandeling kan worden beëindigd. Bespreek ook hoe u het contact tussen u en uw behandelaar vindt. De therapeutische relatie is een belangrijke voorspeller van therapieresultaat. Wanneer u in gezamenlijk overleg besluit om de behandeling te beëindigen omdat u uw behandeldoelen heeft bereikt of omdat u wordt doorverwezen voor behandeling naar elders zal een ontslagbrief van uw behandeling worden geschreven door uw behandelaar. Deze wordt verstuurd naar uw verwijzer/ huisarts tenzij u hier bezwaar tegen maakt. Als u zich later opnieuw aanmeld voor (vervolg-) behandeling moet u opnieuw een verwijsbrief bij uw huisarts halen indien u langer dan een jaar geleden voor het laatst bij G-kracht psychomedisch centrum BV bent geweest.