G-kracht

G-kracht verwijst naar de natuurkundige wetmatigheid van massa's die elkaar aantrekken. Het is voor mensen mogelijk met die krachten te spelen. Er zijn bewegingen denkbaar waarmee mensen geen zwaartekracht ervaren of veel meer zwaartekracht hebben te weerstaan. Mensen kunnen deze G-krachten leren te gebruiken zonder het bewustzijn te verliezen. Een voorbeeld van mind over body.

 

G-kracht psychomedisch centrum BV wil een sturende rol spelen in het krachtenveld dat mensen op verschillende momenten in hun leven ervaren. Hiervoor zijn drie verschillende bedrijfsonderdelen in het leven geroepen; Geestkracht, Groeikracht en Grootmeester.

Wat is G-kracht?

G-kracht psychomedisch centrum BV is een gerenomeerde GGZ-instelling die zich richt op specialistische en generalistische basis GGZ. G-kracht biedt ambulante psychotherapie en psychofarmacologische behandeling van patienten met complexe problematiek. De plannen hiervoor zijn ontstaan in 2004. M. de Boo en M. F. van Vreeswijk, de oprichters, meenden dat de tijd rijp was voor een nieuw bedrijf dat zich met behandeling en diagnostiek bezighoudt. Meer dan bestaande instellingen wil het dicht bij patienten en verwijzers staan. Een GGZ-instelling met specialisten, maar toch open voor alledaagse vragen. Vernieuwend, maar toegankelijk voor iedereen. Snel, maar ook duidelijk. Binnen G-kracht gaat het om mensen, om heel de mens van top tot teen. Elke mens kan leren of geholpen worden te ontsnappen aan de onontkoombare richting van het dagelijks leven. Mensen veren weer op en staan stevig op hun voeten.

 

De collegae bij G-kracht psychomedisch centrum BV werken elk vanuit hun eigen expertise om u te helpen weer meer grip op uw leven te krijgen. 

 

© Copyright G-kracht psychomedisch centrum BV, KvK-nummer: 50625586