Drs. Bregje Brenninkmeijer is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en geregistreerd Eerstelijnspsycholoog NIP. Ze is in opleiding tot cognitief-gedragstherapeut en schematherapeut. Bregje is secretaris van Stichting Groeikracht.

Bregje heeft stage gelopen bij prof. Alfred Lange, bijzonder hoogleraar Relatie- en Gezinstherapie. Daarnaast heeft ze bij de Universiteit van Amsterdam en bij Interapy patiënten online behandeld, die overmatig piekerden of depressief waren. Naast de Specialistische zorg die G-kracht biedt, geeft Bregje ook kortdurende psychologische behandelingen. Ze werkt als Eerstelijnspsycholoog NIP in de Basis-Generalistische zorg bij het Samenwerkingsverband Psychologen in Almere en bij Basiskracht in Delft.

Bregje doet (dynamisch) psychodiagnostisch onderzoek en heeft ervaring in de diagnosestelling en behandeling van mensen met diverse problematiek, zoals  (sociale) angst, perfectionisme, depressie, onverwerkte herinneringen en zelfbeeldproblematiek. Ze werkt persoonlijk en doelgericht, gebruikmakend van gevalideerde vragenlijsten en beproefde behandelmethoden (evidence based) gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie en schematherapie.

In gesprek met haar patiënten vindt Bregje het belangrijk dat er een prettige, veilige sfeer ontstaat waarin je jezelf kunt zijn. Ze vindt het een uitdaging om samen met de patiënt in diens leven te stappen en te onderzoeken wat als probleem wordt ervaren en welke de best passende oplossingen zijn voor verandering.