Erica Siegers

Erica Siegers  is BIG- geregistreerd psychotherapeut en klinisch psycholoog. Daarnaast is zij systeemtherapeut met een zeer lange en ruime ervaring in het werken met kinderen/jongeren, ouders, paren, gezinnen, grotere (familie-)systemen en hun context. Grotendeels vanuit een ambulante setting, daarnaast ook vanuit een deeltijdbehandeling voor gezinnen en een deeltijdbehandeling voor adolescenten. In haar werk als systeemtherapeut spelen naast individuele problematiek, ook problemen rond de opvoeding, communicatie in het gezin, partnerrelatieproblemen, scheiding, samengestelde gezinnen en  trauma’s een rol.

Het is voor haar een belangrijk uitgangspunt om te werken vanuit contact en samenwerking met cliënten, partners en hun (gezins-)systemen. Daarbij werkt zij integratief vanuit verschillende (systeem-) psychotherapeutische perspectieven en baseert zij zich vooral op de narratieve, op dialogische gespreksvoering gerichte en op mentaliseren gebaseerde individuele-, partnerrelatie-, en gezins-psychotherapie.

Naast haar werk als psychotherapeut is zij supervisor en opleider/cursusgever van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie. Zij werkt als docent voor de RINO Noord-Holland (Amsterdam) binnen de opleiding tot psychotherapeut.