Marleen Rijkeboer

Sinds 1 maart 2017 is prof. dr. Marleen Rijkeboer gedurende 1 dag per week werkzaam bij G-kracht, locatie Amsterdam. Marleen is daarnaast recent benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de universiteit van Maastricht en de GGZ instelling Virenze. De opdracht van haar leerstoel is de klinische psychologie, i.h.b. de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Zij doet vooral onderzoek naar schematherapie en onderdelen daarvan (bv. werkingsmechanisme van imagery rescripting). Daarnaast doet zij onderzoek naar angst- en dwangstoornissen en de behandeling ervan (bv. EMDR bij OCD). Marleen is voorzitter van het Nederlands Register Schematherapie en hoofdopleider van de BIG opleiding tot klinisch psycholoog bij de RINO groep te Utrecht. Ook is zij als voorzitter van de werkgroep screening, diagnostiek en monitoring betrokken bij de zorgstandaard Trauma- en Stressorgerelateerde stoornissen. Zij is klinisch psycholoog/psychotherapeut en al vele jaren werkzaam in de praktijk. Zij was tot voor kort als (hoofd)behandelaar en gedurende enige jaren tevens als directeur verbonden aan het Ambulatorium, de GGZ poli van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht en ze was mede-oprichter en boegbeeld van het Altrecht Academisch Angstcentrum. Bij G-kracht zal zij zich voornamelijk bezighouden met behandeling en het geven van werkbegeleiding aan therapeuten in opleiding.