Dina Snippe

Dina Snippe is BIG-geregistreerd psychotherapeut en heeft ervaring op diverse terreinen van de psychotherapie, o.a. voor de behandeling van depressies, arbeidsgerelateerde problematiek en traumabehandeling.

Zij werkte 30 jaar in verschillende functies bij GGZ-Delfland in Delft.

Als docent heeft ze ervaring in het geven van cursussen over groepsdynamica, stemmingsstoornissen, interpersoonlijke psychotherapie en interpersooonlijke psychotherapie in een groep bij de RINO’s en in-company.

Als groepspsychotherapeut heeft zij als een van de eersten in Nederland interpersoonlijke psychotherapie toegepast in een ambulante groep (IPT-G).

Dina Snippe is cursusgever, supervisor en lid van de opleidingscommissie van de Nederlandse vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie (NVGP). Zij is opleider, supervisor, bestuurslid en voorzitter van de opleidingscommissie van de Nederlandse vereniging voor Interpersoonlijke Psychotherapie. (NVIPT).

 

Publicaties:

Blom, M.B.J., Peeters, F., & Jonker, K. (red.) (2011). Leerboek Interpersoonlijke Psychotherapie.

Houten: Bohn Stafleu van Loghum, hoofdstuk 4.5, Snippe, D., Groeps-IPT voor de behandeling van depressie en hoofdstuk 6.3, Snippe, D., Opleiding.

Colijn, S., Snijders, H.J.A.,Thunnissen, M., Bogels, S &Trijsburg, R.J.(red.) (2009). Leerboek Psychotherapie. Utrecht: Tijdstroom, hoofdstuk 36.4, Blom, Snippe & Jonker, Interpersoonlijke psychotherapie bij stemmingsstoornissen.

Snippe, D. (2003). Interpersoonlijke Psychotherapie in een ambulante groep. In: Berk, T.J.C., Boushy, M. el, Hoijtink, T. A. E., Lintelo, Missiaen, C. & Noort,M.F.,v.(Red.),

Handboek groepspsychotherapie (I2, pp.1-36). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Snippe, D. (2009). Interpersoonlijke Psychotherapie in een groep. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Snippe, D &  Vreeswijk, van, M.F., (2011). DVD Interpersoonlijke Psychotherapie  in een groep. Zie voor een trailer van de DVD en hoe deze te bestellen de volgende link

Deze DVD is te bestellen door overmaking van 37,50 euro op INGnr.:326643 t.n.v. D. Snippe o.v.v. uw naam en adres.