Maarten de Boo

Drs. Maarten de Boo is psychiater sinds 2001. Hij is BIG-geregistreerd,  lid van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie en tevens lid van de afdeling Consultatieve en Ziekenhuispsychiatrie. Ook behaalde hij het doctoraal Psychologie (Klinische en gezondheidspsychologie) aan de Universiteit Leiden. Hij heeft zich de afgelopen tien jaar toegelegd op de combinatie van psychiatrische en verslavingsziekten in combinatie met lichamelijke aandoeningen. Hij houdt zich tevens al jaren bezig met het bevorderen van samenwerking tussen professionals in de geneeskunde. Slechts meer integratie in preventie en behandeling kan de uikomsten van patienten met meerdere aandoeningen doen verbeteren. Hij is consulent psychiater in de Reinier de Graaf Groep en in Sophia Revalidatie en richt zich daar op de behandeling van complexe patiënten.

Hij heeft een jarenlange ervaring met de behandeling van uiteenlopende psychiatrische ziekten met behulp van medicatie ook in combinatie met psychotherapie. Hij werkte deze jaren samen met artsen, psychologen en verpleegkundigen. Hij heeft ervaring met de behandeling volgens de Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en psychoanalytische psychotherapie. Hij bezit een speciale deskundigheid wat betreft lichamelijke klachten die niet overgaan, terugkeren en niet volledig lichamelijk te verklaren zijn. Ook heeft hij deskundigheid opgebouwd ten aanzien de mentale gevolgen van Niet-aangeboren hersenletsel di vaak pas op lange termijn zichtbaar worden en een grote last meebrengen (neuropsychiatrie).  . Hij heeft vaak regie gehad over de behandeling van patiënten met verschillende ziekten, die elders in behandeling waren vastgelopen of moedeloos geraakt.

Publicaties:

  • Appels, C.M.,  Sitskoorn, M.M., de Boo, M., Klumpers, U.M.H., Kemps, A., Elderson,A. & Kahn, R.S. (2002). Neurological signs in parents of schizophrenic patients. Neuroreport 13, 575-579
  • Passier, J., Boo, M de, Quaak, H.Z.A. & Brienen, J. (1996). Health-related quality of life of chronic headache patients is predicted by the emotional component of their pain. Headache, 36, 556-560
  • M. Schupp-Veenstra, P.L. Tangkau, M. de Boo, W.S.C.J.M. van der Pol & A.G. Vulto. Risk factors for delirium in an intensive care unit; a retrospective study. (2007). PW Wetenschappelijk Platform. 1(4):84-87.
  • E.J.J.M. Bloemen, J. Legemaate, H.J. Gilhuis, M. de Boo (2010). Kritiek op artsen IND. Medisch Contact, 48: 2596-2598.
  • Anne JH Vochteloo , Sophie Moerman , Boudewijn LS Borger van der Burg , Maarten de Boo , Mark R de Vries , Dieu-Donne Niesten , Wim E Tuinebreijer , Rob GHH Nelissen and Peter Pilot. (2011). Delirium Risk Screening and Haloperidol Prophylaxis Program in hip fracture patients is a helpful tool in identifying high-risk patients, but does not reduce the incidence of delirium. BMC Geriatrics, 11:39.