Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR is een therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen die last hebben van PTSS (post traumatische stressstoornis) of andere traumagerelateerde angstklachten (zoals fobieën). Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis en waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept.

Bij EMDR wordt de cliënt verzocht de akelige herinnering op te roepen waarna een afleidende stimulus wordt geïntroduceerd. Dit kan de hand van de therapeut zijn die vraagt deze met je ogen te volgen of erop te trommelen of een koptelefoon met klikjes.

EMDR is een relatief nieuwe therapie (in 1989 ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe F. Shapiro). Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cliënten goed reageren op deze kortdurende vorm van therapie.