Inzichtgevende (psychodynamische) therapie

Inzichtgevende (psycho-analytische) psychotherapie

Het besluit tot inzichtgevende psychotherapie wordt gemaakt door de behandelaar en patiënt wanneer beiden achter de werkwijze staan. De werkwijze wordt gekenmerkt door het creëren van een situatie waarin gedachten de vrije loop kunnen krijgen. Vooraf wordt met de patiënt afgesproken dat hij of zij elke zitting vertelt wat er in hem of haar omgaat. Deze manier van werken betekent hard werken, maar zorgt er geregeld voor dat bruikbaar materiaal naar voren komt. In de spreekkamer kunnen eerdere relaties en gebeurtenissen weer heel actueel worden. De rust en de concentratie op de binnenwereld kunnen nieuwe inzichten opleveren en onvermoede verbanden tonen. De therapeut is behulpzaam in het ontdekken, ordenen en soms in het begrijpen van de zaken die tijdens de zittingen naar voren komen. De therapeut zal de patiënt helpen om zich tijdens de sessies bewust te worden van veranderingen in houding, communicatie en gevoelens, ook tegenover de therapeut.

Deze vorm van psychotherapie die gebaseerd is op de kernprincipes van de psychoanalytische psychotherapie wordt toegepast bij patiënten met moeite in relaties, identiteit en bij persoonlijkheidstoornissen.