Psychofarmaca

Psychofarmaca

Er bestaan tegenwoordig tientallen medicijnen die effect hebben op allerlei mentale processen en waarvan de werkzaamheid vaststaat. Patiënten kunnen geholpen worden met angstwerende medicijnen, antidepressiva, middelen die het voelen van pijn verminderen, lithium, antipsychotica en andere medicijnen. Medicijnen worden toegepast volgens thans geldende richtlijnen zoals de Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen en de richtlijn Depressie, de richtlijnen van de NVvP en verder volgens de als beste beoordeelde manier (‘best practice’). Als de behandelaar meent dat behandeling met medicijnen nodig is, zal hij uitleggen om welke reden. Medicijnen worden gebruikt om klachten te doen verdwijnen en om te zorgen dat ze niet terugkeren. Medicijnen zijn niet alleen bruikbaar voor patiënten die ernstige klachten hebben, bijvoorbeeld somberheid en wanhoop, maar kunnen ook lichte verschijnselen zoals onzekerheid, stemmingswisselingen en piekeren verminderen. Voordat behandelaar en patiënt besluiten tot een (proef-)behandeling, krijgt de patiënt begrijpelijke informatie over de werking en eventuele bijwerking van een medicijn. Wanneer een middel niet bevalt of niet of onvoldoende werkt, wordt samen verder gezocht naar het juiste medicijn. De patiënt ontvangt informatie over de juiste dosering en over de duur van de behandeling. Op vaste momenten wordt een medicijn geëvalueerd. Ook bij eventuele afbouw wordt hulp geboden. De behandeling met medicijnen staat onder verantwoordelijkheid van de psychiater.

 

Psychofarmaca in combinatie met psychotherapie

Door verschillend onderzoek is duidelijk geworden dat beide, zowel een therapie met praten als met het slikken van medicijnen, gunstige veranderingen in de hersenen kunnen geven en klachten verminderen. Wanneer depressies herhaaldelijk de kop op steken, kan besloten worden medicijnen met een van de vormen van psychotherapie te combineren. Ook wanneer klachten ernstig of hardnekkig zijn, kan het advies luiden om beide behandelingen te volgen. De behandelaar zal de patiënt hierover tijdig informeren. De psychiater en psycholoog werken nauw samen in de behandeling met u.