Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een zeer effectief bewezen behandeling. Het is effectief in de behandeling van verschillende stoornissen (bijv. depressieve stoornissen en angststoornissen). In CGT wordt er vanuit gegaan dat mensen gedachten en gedragingen hebben die bij kunnen dragen aan het ontstaan, voortbestaan en het verergeren van hun ziekte. In de behandeling krijgen patiënten informatie over hun stoornis en de manier waarop gedachten en gedrag van invloed zijn op de stoornis. Er wordt samen met de patiënt gekeken naar wat zijn vaak negatieve, catastrofale gedachten zijn en wat het bewijs voor en tegen die gedachten zijn. Ook wordt er samen met de patiënt gekeken naar welke gedragingen de psychische stoornis beïnvloeden. Zo zijn bijvoorbeeld veel patiënten met een depressie geneigd tot het zich terugtrekken uit sociale contacten en zijn mensen met een angststoornis bijvoorbeeld vaak geneigd om situaties waar ze bang voor zijn te vermijden. In CGT wordt veel gewerkt met huiswerk dat patiënten in de thuissituatie moeten uitvoeren en vervolgens in de therapie wordt besproken.