Groeikracht

Stichting Groeikracht

1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van kennis en vaardigheden over de diagnostiek en behandeling van mensen met (geestelijke) gezondheidsproblemen. Daarnaast wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van visies op de organisatie en leiderschap van de (geestelijke) gezondheidszorg.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opleiden van (GGZ) hulpverleners. Daarnaast tracht de stichting haar doel te verwezenlijk door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar diagnostiek en behandeling van psychopathologie en onderliggende mechanismen, en het ontwikkelen van (bij voorkeur evidence-based) nieuwe diagnostische methoden en behandelingsvormen binnen de (geestelijke) gezondheidszorg.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Opleiding en cursussen

Naast het geven van supervisie en werkbegeleiding aan basispsychologen en psychologen/ artsen in opleiding tot een BIG-geregistreerd beroep investeert stichting Groeikracht in postdoctorale opleidingsplaatsen bij G-kracht psychomedisch centrum BV.

Stichting Groeikracht heeft daarnaast een netwerk waarin psychotherapeuten/ klinisch psychologen/ psychiaters cursussen geven aan professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg.

 

Onderzoek

Groeikracht stimuleert het doen van wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van verbetering van diagnostiek, routine outcome monitoring en behandeling. Op dit moment investeert de stichting in het implementeren van routine outcome monitoring (ROM) en het leveren van een (financiele) bijdrage aan het onderzoek naar de effectiviteit van schematherapie. De wetenschappelijke onderzoeken vinden plaats binnen G-kracht.  

 

© Copyright Stichting Groeikracht, KvK-nummer: 50739174