Mijn Backpack

Mijn Backpack “Een rugzak met mijn verhaal”

 

“…Een eendje met een rode rugzak dat niet langer bij zijn eendenfamilie kan wonen en uiteindelijk bij een hondenfamilie terecht komt...” Dat is het basisverhaal van Mijn Backpack.                                                 

Mijn Backpack is een methodiek die ontwikkeld is om met pleegkinderen te praten over hun uithuisplaatsing. In de praktijk blijkt dat er in de jeugdhulpverlening nog weinig tools voor handen zijn om met pleegkinderen te praten over de belevenis van de uithuisplaatsing. Kinderen voelen zich vaak onbegrepen door de pleegouders en hulpverleners omdat er niet of maar in beperkte mate over dit moment wordt gesproken.

De methodiek van Mijn Backpack geeft pleegkinderen de kans om op een veilige en gestructureerde manier te praten over hun eigen uithuisplaatsing en wat die allemaal met zich mee heeft gebracht. Mijn Backpack bestaat uit workshops voor pleegkinderen, een computerspel over de reis van het eendje, een documentaire over praten met kinderen en trainingen voor pleegouders, pleegzorgwerkers en andere betrokken hulpverleners.
Pleegkinderen gaan tijdens de Backpack-workshop aan de slag met het verhaal van het eendje en maken hiervan hun eigen verhaal. Er wordt gebruik gemaakt van diverse psychotherapeutische en creatief therapeutische methodieken om emoties te voelen, te uiten en te begrijpen. Doel is het kind controle (terug) te geven over het eigen verhaal van de uithuisplaatsing. Na de workshop heeft elk kind een eigen eend en een rugzak vol materialen om er met de pleegouders en hulpverleners verder door te praten. In de rugzak zit onder andere een computerspel waarbij het kind het verhaal van de eigen eend vorm kan geven en zo met anderen over de uithuisplaatsing kan praten. Daarnaast biedt Mijn Backpack trainingen en een documentaire voor pleegzorgwerkers en pleegouders om met de methodiek aan de slag te gaan. De training richt zo op het op een juiste manier vragen te stellen om zo de kinderen te helpen deze ingrijpende ervaring in hun leven een plek te geven. De documentaire biedt hierin ondersteuning.

Mijn Backpack is ontwikkeld door stichting Groeikracht in samenwerking met Kinderpostzegels en RCN. Rinske Mansens (orthopedagoog/dramatherapeut en psychotherapeut i.o.) verzorgt vanuit G-kracht Kind en Jeugd de workshops en trainingen.  

Voor meer informatie over de methodiek, trainingen en andere vragen kunt u kijken op www.mijnbackpack.com en contact opnemen met Bep van Sloten, coordinator van Mijn Backpack, project@mijnbackpack.com