CRKBO-registratie

Stichting Groeikracht heeft met goed gevolg in 2010 een audit gehad van het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Stichting Groeikracht voldoet aan alle kwaliteitseisen en gedragscodes voor kort beroepsonderwijs.

Stichting Groeikracht is als onderwijsinstelling ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daardoor een erkende instelling zoals bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Het onderwijs (incompanytraining, supervisie, leertherapie) is daarmee vrijgesteld van BTW.

April, 2018: G-kracht, team Groeikracht zit in het aanvraagproces voor CRKBO-erkenning.