Groepsleertherapie (schematherapie) in Delft

Schematherapie 25 uur

Informatie 
In deze groepsleertherapie wordt gewerkt vanuit een schematherapeutisch kader. In de groep wordt gebruik gemaakt van cognitief gedragstherapeutisch, experiëntiële (imaginatie met/zonder rescripting en rollenspel) en interpersoonlijke schematherapietechnieken. Ook zal de relatie met de groepsleden en de leertherapeuten een belangrijk onderwerp zijn. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze problemen inbrengen die te maken hebben met hun privéleven en/of werk en die gerelateerd zijn aan hun schema’s en modi. Ook is het mogelijk (vroege) ervaringen in te brengen die een rol hebben gespeeld in het ontstaan van schema’s en modi.

Met deze groepsleertherapie wordt voldaan aan de eisen voor het lidmaatschap van de VGCt en FGZPt.

Voor wie: 
De groepsleertherapie is bestemd voor psychologen en artsen die in het kader van hun postdoctorale opleiding tot psychotherapeut, klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut of psychiater leertherapie moeten volgen.

Leertherapeuten/ supervisoren

Michiel van Vreeswijk is klinisch psycholoog, supervisor schematherapie (register schematherapie en ISST) en supervisor/ leertherapeut VGCt.

Klaartje van Hest is klinisch psycholoog en erkend groepstherapeut. 


  Dina Snippe is psychotherapeut. Zij is leertherapeut, cursusgever en supervisor van de Nederlandse vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie (NVGP); leersupervisor van de Nederlandse vereniging voor Psychotherapie (NVP) en opleider-supervisor Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT).

  Kennismaking 
  Voor het kennismakingsgesprek word je gevraagd om het volgende toe te sturen;
  1. Een paar ingevulde vragenlijsten (deze worden na aanmelding naar je toegestuurd)
  2. Een levensbeschrijving (max. 4 A-4tjes) waarin je schrijft over jouw gezin van herkomst, belangrijke gebeurtenissen in jouw leven, en eventueel problemen die je tegenkomt in jouw werk en/of priveleven. Eventueel kan je in deze levensbeschrijving ook al expliciet een link leggen met de voor jouw belangrijke schema's en modi voor zover je daar al bekend mee bent.
  3. Drie doelstellingen voor groepsleertherapie.

Voorjaarsgroep 2021 (deze groep wordt gegeven door Klaartje van Hest en Michiel van Vreeswijk). 
Vindt plaats op vrijdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Kennismakingsgesprek op: 9 april 2021
Leertherapiedata in Delft:  14, 28 mei, 4, 11 juni en 9 juli.

Het gaat om gesloten groepen van 8 deelnemers. 
Data: (wijzigingen voor behouden):  

 

Najaarsgroep 2021 (deze groep wordt gegeven door Dina Snippe en Michiel van Vreeswijk). 

Kennismakingsgesprek op: 15 september 2021
Leertherapiedata in Delft: 8 oktober, 12 november, 8 december, 21 januari, 18 februari.

Het gaat om gesloten groepen van 8 deelnemers. 

Data: (wijzigingen voor behouden):  
Vindt plaats op vrijdagen (en 1 woensdag) van 9.00 tot 17.00 uur.

Kosten 

De kosten voor een 5-daagse groepsleertherapie (25 uur) bedraagt €1500,- dit is inclusief een kennismakingsgesprek van 45 minuten. Bij het kennismakingsgesprek krijg je een factuur mee. Indien je afziet van de groepsleertherapie wordt 107,50 euro voor het kennismakingsgesprek berekend (zie ook de algemene voorwaarden van G-kracht, team Groeikracht t.a.v. opleidingsgerelateerde activiteiten). Zodra het geld is overgemaakt, is er een plek voor je gereserveerd).

Extra kosten
In verband met COVID-maatregelen en het kunnen garanderen van voldoende afstand tot elkaar kan het zo zijn dat we er voor kiezen om de leertherapie op een andere locatie te houden. Deze locatie zullen we dan moeten huren en daarvoor worden extra kosten in rekening gebracht. Wij zullen dit voor start van leertherapie bekendmaken.  

Voor koffie/thee en lunch wordt gezorgd.

De factuur voor de leertherapiereeks dient je vooraf in 1 keer te betalen. Indien je in termijnen wilt betalen gelden de volgende extra administratiekosten:  
2 termijnen: 35 euro  
3 termijnen: 60 euro  
4 termijnen: 100 euro 

Wanneer je voorafgaand aan deelname aan de schemagroepsleertherapie al weet dat je 1 of meerdere dagen niet aanwezig zult zijn adviseren we je om niet deel te nemen en in te stromen in een latere groep. 

Wanneer gedurende het schemagroepsleertherapie je onverwachts 1 dag mist door prive-omstandigheden je deze kunt inhalen in 5 individuele sessies. Kosten van deze 5 individuele inhaalsessies zijn €315,-. Deze kosten komen bovenop de kosten voor de groepstherapie. 

Zie ook de annuleringsvoorwaarden.

Aanmelding 
Aanmelden via het contactformulier. Je wordt gevraagd om het contactformulier in te vullen en aan te geven dat je je wil aanmelden voor schemagroepsleertherapie. Wij nemen dan contact met je op. Ook is het mogelijk om een belafspraak te maken voor verdere overleg.