Groepsleertherapie (schematherapie) in de Jordaan, Amsterdam

Schematherapie 25 uur

Informatie
In deze groepsleertherapie wordt gewerkt vanuit een schematherapeutisch kader. In de groep wordt gebruik gemaakt van cognitief gedragstherapeutisch, experiëntiële (imaginatie met/zonder rescripting en rollenspel) en interpersoonlijke schematherapietechnieken. Ook zal de relatie met de groepsleden en de leertherapeuten een belangrijk onderwerp zijn. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze problemen inbrengen die te maken hebben met hun privéleven en/of werk en die gerelateerd zijn aan hun schema’s en modi. Ook is het mogelijk (vroege) ervaringen in te brengen die een rol hebben gespeeld in het ontstaan van schema’s en modi.

 

Voor wie:
De groepsleertherapie is bestemd voor psychologen en artsen die in het kader van hun opleiding leertherapie willen volgen.  Voor diegene die in opleiding zijn tot psychotherapeut, klinische psycholoog of psychiater raden wij aan om altijd even bij de hoofdopleider om toestemming te vragen voor deelname aan de leertherapiegroep.

 

Leertherapeuten/ supervisoren

Jenny Broersen is klinisch psycholoog, supervisor schematherapie (register schematherapie en ISST) en supervisor/ leertherapeut VGCt.

Yvonne Merkies is klinisch psycholoog, EMDR supervisor, supervisor/ leertherapeut VGCt.

Michiel van Vreeswijk is klinisch psycholoog, supervisor schematherapie (register schematherapie en ISST) en supervisor/ leertherapeut VGCt.

Jenny Broersen en Michiel van Vreeswijk hebben een ruime ervaring met schematherapie in groepen en individueel. Naast behandeling en lesgeven in schematherapie zijn zij onder andere auteur van;

Kennismaking
Voor het kennismakingsgesprek word je gevraagd om het volgende toe te sturen;

1. Een paar ingevulde vragenlijsten (deze worden na aanmelding naar je toegestuurd)
2. Een levensbeschrijving (max. 4 A-4tjes) waarin je schrijft over jouw gezin van herkomst, belangrijke gebeurtenissen in jouw leven, en eventueel problemen die je tegenkomt in jouw werk en/of priveleven. Eventueel kan je in deze levensbeschrijving ook al expliciet een link leggen met de voor jouw belangrijke schema's en modi voor zover je daar al bekend mee bent.
3. Drie doelstellingen voor groepsleertherapie.

 

Data: (wijzigingen voor behouden):
Vindt plaats op vrijdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Voorjaarsgroep 2021 (deze groep wordt gegeven door Jenny Broersen en Michiel van Vreeswijk). 

Deze leertherapiegroep zit vol. Check voor andere mogelijkheden de andere leertherapiegroepen in Delft en Amsterdam 

Kennismakingsgesprek op: 5 februari

Leertherapiedata: 19, 26 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni

Het gaat om gesloten groepen van 8 deelnemers. 

Voorjaarsgroep 2022 (deze groep wordt gegeven door Jenny Broersen en Michiel van Vreeswijk).

Kennismakingsgesprek op: 4 februari

Leertherapiedata: 11, 25 maart, 8, 15 april, 13 mei

Het gaat om gesloten groepen van 8 deelnemers.


Locatie en route 
G-kracht psychomedisch centrum, locatie Amsterdam. Keizersgracht 188 F en G (derde verdieping), 1016 DW Amsterdam. Voor een uitgebreidere routebeschrijving zie de link.

Kosten
De kosten voor een 5-daagse groepsleertherapie (25 uur) bedraagt €1500,- dit is inclusief een kennismakingsgesprek van 45 minuten. Bij het kennismakingsgesprek krijg je een factuur mee. Indien je afziet van de groepsleertherapie wordt 107,50 euro voor het kennismakingsgesprek berekend (zie ook de algemene voorwaarden van G-kracht, team Groeikracht t.a.v. opleidingsgerelateerde activiteiten). Zodra het geld is overgemaakt, is er een plek voor je gereserveerd).

Voor koffie/thee en lunch wordt gezorgd.

De factuur voor de leertherapiereeks dient je vooraf in 1 keer te betalen. Indien je in termijnen wilt betalen gelden de volgende extra administratiekosten: 
2 termijnen: 35 euro 
3 termijnen: 60 euro 
4 termijnen: 100 euro 

Wanneer je voorafgaand aan deelname aan de schemagroepsleertherapie al weet dat je 1 of meerdere dagen niet aanwezig zult zijn adviseren we je om niet deel te nemen en in te stromen in een latere groep. 

Wanneer gedurende het schemagroepsleertherapie je onverwachts 1 dag mist door prive-omstandigheden je deze kunt inhalen in 5 individuele sessies. Kosten van deze 5 individuele inhaalsessies zijn €315,-. Deze kosten komen bovenop de kosten voor de groepstherapie. 

Zie ook de annuleringsvoorwaarden.

Aanmelding
Aanmelden via het contactformulier. Je wordt gevraagd om het contactformulier in te vullen en aan te geven dat je je wil aanmelden voor schemagroepsleertherapie. Wij nemen dan contact met je op. Ook is het mogelijk om een belafspraak te maken voor verdere overleg.