Psychodynamische schemagroepsleertherapie in Delft

minimaal 25 uur en maximaal 50 uur

Informatie 
In deze groepsleertherapie wordt gewerkt vanuit een psychodynamisch schema groepstherapeutisch kader. In de groep wordt gebruik gemaakt van een psychodynamische groepstherapeutisch houding met daarbij gebruikmakend van experiëntiële (imaginatie met/zonder rescripting en rollenspel) schematherapietechnieken. Een leertherapie is bedoeld om jezelf te leren kennen in je rol van professional. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze problemen inbrengen die te maken hebben met hun privéleven en/of werk en die gerelateerd zijn aan hun emoties, behoeften, schema’s en modi. Het is daarbij mogelijk (vroege) ervaringen in te brengen die een rol hebben gespeeld in het ontstaan van schema’s en modi.

Met deze groepsleertherapie wordt voldaan aan de eisen voor het lidmaatschap van de VGCt, NVGP en FGZPt.

Voor wie: 
De groepsleertherapie is bestemd voor psychologen en artsen die in het kader van hun postdoctorale opleiding tot psychotherapeut, klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut groepstherapeut of psychiater leertherapie moeten volgen. Daarnaast nemen een aantal patienten deel aan deze groepsleertherapie.

Leertherapeuten/ supervisoren

Dina Snippe is psychotherapeut. Zij is leertherapeut, cursusgever en supervisor van de Nederlandse vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie (NVGP); Leersupervisor van de Nederlandse vereniging voor Psychotherapie (NVP) en opleider-supervisor Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT).

Michiel van Vreeswijk is klinisch psycholoog, supervisor schematherapie (register schematherapie en ISST) supervisor/ leertherapeut VGCt.

Beiden hebben ervaring met psychodynamische therapieen en schematherapie in groepen en individueel. Zij geven les in groepstherapie en schematherapie en zijn (mede-) auteur van verschillende artikelen en boeken op dit gebied.

Kennismaking 
Voor het kennismakingsgesprek word je gevraagd om het volgende toe te sturen;

1. Een paar ingevulde vragenlijsten (deze worden na aanmelding naar je toegestuurd)

2. Een levensbeschrijving (max. 4 A-4tjes) waarin je schrijft over jouw gezin van herkomst, belangrijke gebeurtenissen in jouw leven, en eventueel problemen die je tegenkomt in jouw werk en/of priveleven. Eventueel kan je in deze levensbeschrijving ook al expliciet een link leggen met de voor jouw belangrijke schema's en modi voor zover je daar al bekend mee bent.

3. Drie doelstellingen voor groepsleertherapie.

Data: (wijzigingen voor behouden):

Vindt plaats op donderdagen van 17.00 tot 18.30 uur.


Data 2018
25 januari
1, 8 februari
1, 8, 15, 22, 29 maart 
5, 12, 19 april 
3, 17, 24, 31 mei
7, 14, 21, 28 juni
5 juli
30 augustus
6, 13, 20, 27 september
4, 11 oktober
1, 8 15 (?), 22, 29 november
6, 13, 20 december

Data 2019
10, 17, 24, 31 januari 

Het gaat om een open groep, max. 8 deelnemers.

Locatie en route 
Noordeinde 27A Delft. G-kracht psychomedisch centrum, locatie Delft. 

Afwezigheid 
Bij afwezigheid van maximaal 2 sessies (van de 25 sessies) worden er geen extra kosten in rekening gebracht. Verwacht wordt wel dat de sessies ingehaald worden. Voor iedere sessie die je boven de eerste 2 gemiste sessies moet inhalen betaal je 69,50 euro.

Meer dan 25 sessies volgen 
Mocht je meer dan 25 sessies willen volgen dan kan je kiezen voor aanvullend 12 sessies (aanvullende kosten 800,-) of aanvullend 25 sessies (aanvullende kosten 1500,- euro).

Bij aanmelding krijg je te horen wanneer het geschatte instroommoment zal zijn. Omdat het een open groep is waar sommige groepsleden meer dan 25 sessies in maken, zijn er door het jaar heen verschillende instroommomenten.

Kosten  
De kosten voor de psychodynamische schemagroepsleertherapie (25 uur) bedraagt €1500,-. Hierin is verrekend:
1) kennismakingsgesprek van 30 minuten,
2) 25 sessies leergroepstherapie,
3) individuele evaluatie van 30 minuten.  

Bij het kennismakingsgesprek krijg je een factuur mee. Indien je afziet van de groepsleertherapie wordt 107,50 euro voor het kennismakingsgesprek berekend (zie ook de algemene voorwaarden van G-kracht, team Groeikracht t.a.v. opleidingsgerelateerde activiteiten). Zodra het geld is overgemaakt, is er een plek voor je gereserveerd).

Aanmelding 
Aanmelden via het contactformulier. Je wordt gevraagd om het contactformulier in te vullen en aan te geven dat je je wil aanmelden voor schemagroepsleertherapie. Wij nemen dan contact met je op. Ook is het mogelijk om een belafspraak te maken voor verdere overleg.