Overig cursusaanbod Omgaan met vermoeidheid na NAH

Omgaan met vermoeidheid na niet aangeboren hersenletsel

Inleiding: Niet aangeboren hersenletsel (NAH) komt veel voor in Nederland. Ongeveer 40.000 mensen per jaar hebben een CVA en meer dan 16.000 traumatisch hersenletsel. Vermoeidheid na NAHl is een veel voorkomende en chronische klacht die het dagelijks leven behoorlijk kan belemmeren. Het "omgaan met" verbetert de kwaliteit van leven.

Stichting Groeikracht verzorgt opleidingen voor professionals in (geestelijke) gezondheidszorg. Stichting Groeikracht is erkend door het CRKBO als instelling voor kortdurend beroepsonderwijs. Het scholingsaanbod wordt verzorgd door erkende professionals (psychologen/psychiaters) en sluit aan bij de betreffende doelgroepen. Naar behoefte zullen er verdiepingsmodules worden aangeboden. In company cursussen zijn op aanvraag mogelijk.

Doel

  • U leert het volgende:
  • Basiskennis vermoeidheid na NAH, oorzaken, gevolgen en wisselwerkingen op fysieke, emotioneel en gedragsmatig niveau.
  • Herkennen van “belastbaarheidsproblematiek” en hanteren daarvan bij patienten met NAH en hun systeem
  • Hanteren van specifieke aspecten van “belastbaarheid” aan patiënten en hun systeem.

Doelgroep

AMW-ers en fysiotherapeuten werkzaam in instellingen of in de eerstelijn, die werken met NAH-patienten en hun naasten.

Accreditatie en erkenning

Deze cursus is geaccrediteerd door Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (ID: 102886)

Inhoud

Bij deze basisscholing worden de onderwerpen aangereikt voor de post-acute en de  chronische fase na NAH. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat is vermoeidheid na NAH? En wat is beperkte belastbaarheid?
  • De oorzaken en wisselwerkingen van vermoeidheid en beperkte belastbaarheid.
  • Het meten en registreren van vermoeidheid en activiteitenpatroon
  • Het communiceren over activiteitenpatronen, beperkte belastbaarheid en vermoeidheid
  • Handvatten, compensatiestrategieen voor het omgaan met beperkte belastbaarheid en vermoeidheid.

U dient vooraf literatuur te bestuderen.

Didactische werkwijze:

-       Kennisoverdracht via powerpointpresentatie en lezen van literatuur

-       Ervarings- en Vaardigheidsopdrachten, aan de hand van rollenspellen en video-materiaal

-       Het bespreken en bediscussieren van de eigen casuistiek.

Certificaat

U ontvangt een certificaat indien u minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.
(in totaal zijn er 6 contacturen en 10 zelfstudie-uren) 

Literatuur

U dient te beschikken over: Zorgwijzer Vermoeidheid, Aglaia Zedlitz, Hersenstichting Nederland: Den Haag. ISBN: 978-94-90396-03-9. Te verkrijgen via (E.5.-) www.hersenstichting.nl

Kosten

€ 215,- euro per deelnemer

Aantal deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 14 deelnemers

Docenten

Mw. Drs. A. Zedlitz

Incompany

Deze cursus kan incompany gegeven worden.