Casemix

G-kracht psychomedisch centrum BV stelt ieder jaar een casemix op gebaseerd op de gegevens over het afgelopen jaar. In deze casemix valt af te lezen wat de doelgroepen zijn van G-kracht en wat de categorieen van DSM-IV classificaties zijn van de patienten die bij G-kracht zijn gezien voor diagnostiek en/of behandeling. Op deze manier kan voor patienten, verwijzers en zorgverzekeraars inzichtelijk worden gemaakt waar G-kracht zich op richt in diagnostiek en behandeling.

Klik hier voor een casemix.