Aanmelding, behandelaanbod en wachttijden

Aanmelding

Online contact leggen

Op de contact pagina vindt u verschillende online-formulieren waarmee u contact kunt leggen met G-kracht psychomedisch centrum:

Kies het contactformulier dat het beste bij u past en vul het online in. U krijgt een geautomatiseerd bericht te zien wanneer het online-formulier goed is aangekomen.

Patiënten die zich aanmelden

In geval dat u zich aanmeldt als patiënt bij G-kracht willen wij u op onze wachtlijst attenderen. Meer informatie vindt u hieronder bij wachttijden. Wij nemen contact met u op zodra er een behandelmogelijkheid/ diagnostiekmogelijkheid voor u is. Dit kan enkele maanden duren. Het is helaas ondoenlijk voor ons om u tussentijds te informeren over waar u op de wachtlijst staat en hoe lang het nog kan duren.

G-kracht psychomedisch centrum heeft het aanbod van groepstherapie uitgebreid. Patiënten die bereid zijn om deel te nemen aan een groepstherapie kunnen over het algemeen eerder in behandeling komen. Misschien goed om te weten dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat patiënten die groepstherapie volgen vergelijkbare of zelfs betere behandelresultaten behalen in vergelijking met patiënten die individuele therapie volgen.

Professionals

Professionals die online contact leggen met G-kracht in verband met overleg over een patiënt, verzoek om scholing of samenwerking zullen binnen 5 werkdagen een bericht van ons ontvangen.

Behandelaanbod

Cognitieve gedragstherapie is een zeer effectief bewezen behandeling. Het is effectief in de behandeling van verschillende stoornissen (bijv. depressieve stoornissen en angststoornissen). In CGT wordt er vanuit gegaan dat mensen gedachten en gedragingen hebben die bij kunnen dragen aan het ontstaan, voortbestaan en het verergeren van hun ziekte. In de behandeling krijgen patiënten informatie over hun stoornis en de manier waarop gedachten en gedrag van invloed zijn op de stoornis. Er wordt samen met de patiënt gekeken naar wat zijn vaak negatieve, catastrofale gedachten zijn en wat het bewijs voor en tegen die gedachten zijn. Ook wordt er samen met de patiënt gekeken naar welke gedragingen de psychische stoornis beïnvloeden. Zo zijn bijvoorbeeld veel patiënten met een depressie geneigd tot het zich terugtrekken uit sociale contacten en zijn mensen met een angststoornis bijvoorbeeld vaak geneigd om situaties waar ze bang voor zijn te vermijden. In CGT wordt veel gewerkt met huiswerk dat patiënten in de thuissituatie moeten uitvoeren en vervolgens in de therapie wordt besproken. 

Wachttijden

Algemene informatie

Het kan voorkomen dat er een wachtlijst is. Deze kan per locatie verschillen. Hoewel wij onze uiterste best doen om deze zo klein mogelijk te houden, kunnen we niet voorkomen dat u op een wachtlijst komt. U kunt ons mailen met vragen over of wij eventueel andere zorgverleners in uw regio kennen die kortere wachttijden hebben. U kunt hier zelf ook naar kijken door te kijken op www.kiesbeter.nl. Verder willen wij u attenderen op de toenemende hoeveelheid zelfhulpboeken voor uiteenlopende psychische problemen. Veel mensen hebben hier baat bij. Enkele uitgevers van zelfhulpboeken zijn; www.bsl.nl , www.boom.nl , www.hogrefe.nl. Daarnaast kunt u op Internet verschillende zelfhulp Apps downloaden en zijn er E-health programma’s voor uiteenlopende problemen te vinden.

Op de website van G-kracht psychomedisch centrum BV zal 1 keer per maand een overzicht worden geplaatst van de gemiddelde wachttijd tussen moment van aanmelding en intakegesprek.

Daarnaast kan het zijn dat u de mogelijkheid wordt aangeboden om eerder in behandeling te komen indien u aan een groepstherapie wilt deelnemen, indien u daar bereid toe bent en door de groepstherapeuten geschikt voor wordt bevonden. Wetenschappelijk onderzoek naar verschillende groepstherapievormen laat zeer gunstige therapieresultaten en maakt het mogelijk om meerdere mensen tegelijk te behandelen, waarbij mensen vaak ook onderling steun, herkenning en erkenning bij elkaar vinden.
U kunt ook benaderd worden voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek. Binnen G-kracht psychomedisch centrum vindt met enige regelmaat wetenschappelijk onderzoek plaats. Deelname aan het wetenschappelijk onderzoek geeft u voorrang op wachtlijsten.
Tot slot; G-kracht psychomedisch centrum hanteert alleen een wachtlijst voor aanmelding. Zodra u bent uitgenodigd voor een intakegesprek komt u in behandeling bij diegene die u uitnodigt voor het intakegesprek tenzij u gezamenlijk anders overeenkomt. Hiermee proberen wij voor u te voorkomen dat u aan verschillende zorgverleners uw verhaal moet vertellen en dat de kans op wachttijd voor behandeling verkleind wordt.