Online contact leggen 
Er zijn verschillende online-formulieren waarmee u contact kunt leggen met G-kracht psychomedisch centrum BV. Kies het contactformulier dat het beste bij u past. U ziet een geautomatiseerd bericht wanneer het online-formulier goed is aangekomen.

Telefonisch contact 
Het centrale telefoonnummer van G-kracht psychomedisch centrum is 015-8200240, daarnaast kunnen de verschillende locaties een apart telefoonnummer hebben. Om onze hulpverleners zo veel mogelijk ongestoord hun werk te laten doen, werken wij op het centrale telefoonnummer met een telefonisch keuzemenu (voicemail). U kunt uw voicemailbericht inspreken na het doorlopen van het keuzemenu. De voicemails worden iedere dag aan het einde van de dag beluisterd en doorgestuurd naar diegene voor wie het bericht bestemd is. Aangezien veel collegae parttime bij G-kracht werken, kunnen er vijf werkdagen over heengaan voor dat u een bericht terugkrijgt.

Telefonisch of e-mailcontact met een hulpverlener
Veel van de bij G-kracht werkzaam zijnde hulpverleners stellen aan hun patiënten een e-mailadres en/of telefoonnummer beschikbaar waar zij overdag rechtstreeks op te bereiken zijn gedurende werkdagen dat zij bij G-kracht werken. Mocht u vragen hebben over de bereikbaarheid van uw hulpverlener stel die dan gerust.

Crisiscontact
Wanneer u zich erg wanhopig voelt, is de allerbelangrijkste stap om dit te delen met uw omgeving. Hierbij horen ook de professionals zoals uw hulpverlener bij G-kracht en zo nodig uw huisarts. In geval van crisis op momenten dat uw hulpverlener bij G-kracht niet bereikbaar is, dient u contact op te nemen met uw huisarts. Die kan zo nodig voor u contact opnemen met de crisisdienst van een grote GGZ-instelling. Gebruikelijk is dat op een later tijdstip er overleg plaatsvindt tussen de crisisdienst en uw hulpverlener bij G-kracht.

Naast het contactleggen met uw huisarts en uw eigen hulpverlener kunt u ook contactleggen met www.113online.nl. Deze organisatie biedt ondersteuning in geval wanneer u denkt aan zelfmoord. U kunt deze organisatie ook bellen op telefoonnummer; 0900-0113.

Via www.crisiskaart.nl  kunt u onder begeleiding van een ervaringsexpert een crisiskaart maken waarop voor u en uw omgeving staat wat voor u belangrijk is in een geval dat u in crisis bent.

Professionals
Professionals die online contact leggen met G-kracht in verband met overleg over een patient, verzoek om scholing of samenwerking ontvangen binnen 5 werkdagen een bericht. 

Algemeen
G-kracht Psychomedisch Centrum
Noordeinde 27a, 2611 KG, Delft
Centraal tel. nummer; 015-8200240 (voicemail-menu)
Email: info@g-kracht.com

Locatie Delft
Noordeinde 27a
2611 KG Delft
Centraal tel. nummer; 015-8200240 (voicemail-menu)

Locatie Amsterdam
Keizersgracht 188F
1016 DW  Amsterdam
Centraal tel. nummer; 015-8200240 (voicemail-menu)