Kosten voor behandeling en diagnostiek

G-kracht psychomedisch centrum werkt als specialistische GGZ-insteling (met een klein aandeel generalistische basis-GGZ) volgens door de Nederlands Zorg Autoriteit (NZA) vastgestelde tarieven. Jaarlijks worden de tarieven voor de Diagnose Behandel Combinaties (DBC's) en productgroepen vastgesteld door de NZA.

Wanneer G-kracht psychomedisch centrum een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar betaalt u via uw zorgverzekeraar de diagnostiek en behandeling (houdt daarbij rekening met uw eigen risico. Voor meer informatie over vergoedingen van behandelingen kunt u ook kijken naar de websites van: DBC-onderhoud, Zorginstituut NederlandZorgwijzer, Nederlandse Zorgautoriteit). U kunt een overzicht van de zorgverzekeraars vinden waar wij een contract mee hebben door de link te volgen. Er zijn echter nog een aantal andere zaken die van u voor belang kunnen zijn, dus wij vragen u om deze pagina goed te lezen.

Let op: sinds enkele jaren is er een mogelijkheid tot het afsluiten van een goedkope polis (budgetpolis) bij verschillende verzekeraars. Deze goedkope polissen beperken de vrije keuze van zorg. De consequentie is dat u minder betaalt maar vervolgens niet de zorginstelling mag kiezen waar u naar toe zou willen gaan. Ondanks een contract met uw verzekeraar kan het dus voorkomen dat zorg vanuit een budgetpolis toch niet vergoed wordt. Het is dus altijd van belang om voordat u zich aanmeldt bij ons, bij uw verzekeraar na te gaan of de behandeling wel vergoed wordt of dat u vanuit uw verzekeraar verplicht bent te gaan naar de zorginstelling die zij voor u hebben uitgekozen. Vraag altijd of uw verzekeraar het antwoord zwart op wit aan u kan geven.

Wat als G-kracht psychomedisch centrum geen contract heeft met mijn zorgverzekeraar?

Wanneer G-kracht psychomedisch centrum geen contract heeft met uw zorgverzekeraar kunt u een mail naar info@g-kracht.com met de vraag of wij alsnog een contract dit jaar afsluiten. Houdt u daarbij rekening dat verschillende zorgverzekeraars maar een beperkte tijd geven ieder jaar om een contract met hen af te sluiten en dat het daarna niet meer kan of slechts tegen ongunstige voorwaarden. Daarnaast kunnen er ook vanuit G-kracht psychomedisch centrum redenen zijn om voorlopig geen contract aan te gaan met uw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar niet voldoet aan de eisen die wij stellen aan samenwerking (denk hierbij negatieve geluiden die we van onze patienten over hun zorgverzekeraar ontvangen, aan contracten waarvan wij vinden dat uw privacy of dat van onze zorgverleners geschaad zou kunnen worden, een slechte bejegening vanuit de zorgverzekeraar naar G-kracht, onhoudbare voorwaarden).

Wanneer u een behandeling start (of vervolgt) bij G-kracht psychomedisch centrum, terwijl er nog geen contract met uw zorgverzekeraar is, bent u zelf betalingsplichtig. G-kracht psychomedisch centrum volgt de door de overheid vastgelegde vergoedingen voor behandeling en diagnostiek (DBC-systeem ook wel DOT-systeem genoemd). Nadat de rekening door u betaald is aan G-kracht psychomedisch centrum kunt u deze insturen naar uw verzekeraar. Afhankelijk van uw verzekeraar en de polis die u heeft afgesloten wordt de behandeling gedeeltelijk of volledig vergoed.

Wat als ik niet kom op een afspraak?

Alle professionals bij G-kracht psychomedisch centrum zullen steeds hun best doen om met u gemaakte afspraken na te komen en we gaan er vanuit dat u dat ook doet. Toch kan het voorkomen dat u een keer niet kunt. We willen u dringend vragen om de afspraak ruim van te voren af te zeggen. Wanneer u niet op een afspraak komt en dit niet meer dan 24 uur van te voren doorgeeft, betaalt u voor de afspraak. Uw behandelaar kan u hiervoor een rekening sturen. Vraag aan het begin van uw behandeling wat de kosten zijn voor het niet verschijnen op een afspraak.

Wat kan ik doen als ik mij zorgen maak over maatregelen overheid/ zorgverzekeraars?

Als professionals doen wij ons uiterste best ons hard te maken voor uw behandeling en diagnostiek en de zorg die wij leveren betaalbaar te houden. Groeiende regelgeving vanuit overheid en zorgverzekeraars maken dit niet altijd makkelijk. G-kracht psychomedisch centrum doet zijn uiterste best om op verschillende manieren de ontwikkelingen aan de orde te stellen bij de overheid, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders. Ook u kunt iets doen. Zo kunt u uw zorgen kenbaar maken via verschillende meldpunten die op Internet te vinden zijn. Ook kunt u de politiek aanschrijven. De contactgegevens van de vaste Tweede Kamercommissie van Volksgezondheid kunt u vinden door de link te volgen. Samen staan we voor een betere en betaalbare zorg. Ook voor de toekomst.