Online psychodynamische schemagroepsleertherapie

De groepsleertherapie bestaat uit 25 wekelijkse sessies van anderhalf uur op donderdagmiddag van 15u30-17u en start 28 januari 2021

Informatie
In deze groepsleertherapie wordt gewerkt vanuit een psychodynamisch schema groepstherapeutisch kader. Er wordt gewerkt met experiëntiële (imaginatie met/zonder rescripting en rollenspel) en interpersoonlijke schematherapietechnieken. Ook zal er aandacht zijn voor de relatie tussen de groepsleden onderling en tussen de groepsleden en de leertherapeuten. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze problemen inbrengen die te maken hebben met hun privéleven en/of werk en die gerelateerd zijn aan hun emoties, behoeften, schema’s en modi. Het is daarbij mogelijk (vroege) ervaringen in te brengen die een rol hebben gespeeld in het ontstaan van schema’s en modi.

Met deze groepsleertherapie wordt voldaan aan de eisen voor het lidmaatschap van de VGCt, en de NVGP. Erkenning is aangevraagd

Voor wie:

De groepsleertherapie is bestemd voor psychologen en artsen die in het kader van hun opleiding leertherapie willen volgen.  Voor diegene die in opleiding zijn tot psychotherapeut, klinische psycholoog of psychiater raden wij aan om altijd even bij de hoofdopleider om toestemming te vragen voor deelname aan de leertherapiegroep.

Leertherapeuten:
Maaike Raaijmakers, Klinisch psycholoog en Psychotherapeut
Supervisor/leertherapeut VGCt®/Supervisor schematherapie/ EMDR-therapeut/ EFT-registertherapeut®

Dina Snippe, Psychotherapeut.
Leertherapeut /Supervisor NVGP/Opleider/Supervisor IPT/Leersupervisor NVP.

De leertgroepstherapie vindt op de volgende data van 15.30u-17.00u plaats:
4-3, 11-3, 18-3, 25-3
1-4, 8-4, 15-4, 22-4 29-4
6-5, 20-5, 27-5 (13-5 is hemelvaart dus dan geen groep)
10-6, 24-6
1-7, 8-7, 15-7, 22-7
2-9, 9-9

vervolg data/vakantie zijn afhankelijk van ontwikkelingen rondom corona en worden zsm gecommuniceerd.

Kennismakingsgesprekken vinden plaats op donderdagmiddagen: 7 januari en 14 januari 2021

Voor het kennismakingsgesprek word je gevraagd om het volgende toe te sturen:

1. Een paar ingevulde vragenlijsten (deze worden na aanmelding naar je toegestuurd) 2. Een levensbeschrijving (max. 4 A-4tjes) waarin je schrijft over jouw gezin van herkomst, belangrijke gebeurtenissen in jouw leven, en eventueel problemen die je tegenkomt in jouw werk en/of priveleven. Eventueel kan je in deze levensbeschrijving ook al expliciet een link leggen met de voor jouw belangrijke schema's en modi voor zover je daar al bekend mee bent. 3. Drie doelstellingen voor groepsleertherapie.

Kosten De kosten voor de groepsleertherapie (25 uur) bedraagt €1500,- dit is inclusief een kennismakingsgesprek van 45 minuten. Bij het kennismakingsgesprek krijg je een factuur mee. Indien je afziet van de groepsleertherapie wordt 107,50 euro voor het kennismakingsgesprek berekend (zie ook de algemene voorwaarden van G-kracht, team Groeikracht t.a.v. opleidingsgerelateerde activiteiten).

De factuur voor de leertherapie dien je vooraf in 1 keer te betalen. Indien je in termijnen wilt betalen gelden de volgende extra administratiekosten:

2 termijnen: 35 euro 3 termijnen: 60 euro 4 termijnen: 100 euro