Wachttijden

Het kan voorkomen dat er een wachtlijst is. Deze kan per locatie verschillen. Hoewel wij onze uiterste best doen om deze zo klein mogelijk te houden, kunnen we niet voorkomen dat u op een wachtlijst komt. U kunt ons mailen met vragen over zorgverleners in uw regio die kortere wachttijden hebben. U kunt hier zelf ook naar kijken op www.kiesbeter.nl. Wij attenderen u op de toenemende hoeveelheid zelfhulpboeken voor uiteenlopende psychische problemen. Veel mensen hebben hier baat bij. Enkele uitgevers van zelfhulpboeken zijn; www.bsl.nlwww.boom.nlwww.hogrefe.nl. Daarnaast kunt u op internet verschillende zelfhulp Apps downloaden en zijn er E-health programma’s voor uiteenlopende problemen te vinden.

G-kracht psychomedisch centrum hanteert alleen een wachtlijst voor aanmelding. Zodra u bent uitgenodigd voor een intakegesprek komt u in behandeling bij diegene die u uitnodigt voor het intakegesprek tenzij u gezamenlijk anders overeenkomt. Hiermee proberen wij voor u te voorkomen dat u aan verschillende zorgverleners uw verhaal moet vertellen en dat de kans op wachttijd voor behandeling verkleind wordt. Op de website wordt 1 keer per maand een overzicht geplaatst van de gemiddelde wachttijd tussen moment van aanmelding en intakegesprek.

Daarnaast kan het zijn dat u de mogelijkheid wordt aangeboden om eerder in behandeling te komen, indien u aan een groepstherapie wilt deelnemen en hier door de groepstherapeuten geschikt voor wordt bevonden. Dit geldt alleen voor onze locatie Delft. Wetenschappelijk onderzoek naar verschillende groepstherapievormen laat zeer gunstige therapieresultaten zien en maakt het mogelijk om meerdere mensen tegelijk te behandelen. Mensen vinden hierbij vaak ook onderling steun, herkenning en erkenning bij elkaar.

U kunt ook benaderd worden voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek. Binnen G-kracht psychomedisch centrum vindt met enige regelmaat wetenschappelijk onderzoek plaats. Deelname aan het wetenschappelijk onderzoek geeft u voorrang op wachtlijsten.