5-daagse groepsleertherapie in Delft en meerdaagse groepsleertherapie in Amsterdam

Schematherapie 25 uur

Informatie 
In deze groepsleertherapie wordt gewerkt vanuit een schematherapeutisch kader. In de groep wordt gebruik gemaakt van cognitief gedragstherapeutisch, experiëntiële (imaginatie met/zonder rescripting en rollenspel) en interpersoonlijke schematherapietechnieken. Ook zal de relatie met de groepsleden en de leertherapeuten een belangrijk onderwerp zijn. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze problemen inbrengen die te maken hebben met hun privéleven en/of werk en die gerelateerd zijn aan hun schema’s en modi. Ook is het mogelijk (vroege) ervaringen in te brengen die een rol hebben gespeeld in het ontstaan van schema’s en modi.

Met deze groepsleertherapie wordt voldaan aan de eisen voor het lidmaatschap van de VGCt en FGZPt.

Voor wie: 

De groepsleertherapie is bestemd voor psychologen en artsen die in het kader van hun opleiding leertherapie willen volgen.  Voor diegene die in opleiding zijn tot psychotherapeut, klinische psycholoog of psychiater raden wij aan om altijd even bij de hoofdopleider om toestemming te vragen voor deelname aan de leertherapiegroep.

Leertherapeuten/ supervisoren

Jenny Broersen is klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor schematherapie (vereniging schematherapie en ISST) en supervisor/ leertherapeut VGCt en leersupervisor en leertherapeut NVP.

Klaartje van Hest is klinisch psycholoog/psychotherapeut, erkend groepstherapeut, senior schematherapeut en cognitief gedragstherapeut.

Maaike Raaijmakers is klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor  VGCt, supervisor/ leertherapeut schematherapie, leertherapeut NVP en EFT Registertherapeut.

Michiel van Vreeswijk is klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor schematherapie (vereniging schematherapie en ISST) en supervisor/ leertherapeut VGCt en leertherapeut van de NVP.

Kennismaking 
Voor het kennismakingsgesprek word je gevraagd om het volgende toe te sturen;

1. Een paar ingevulde vragenlijsten (deze worden na aanmelding naar je toegestuurd) 
2. Een levensbeschrijving (max. 4 A-4tjes) waarin je schrijft over jouw gezin van herkomst, belangrijke gebeurtenissen in jouw leven, en eventueel problemen die je tegenkomt in jouw werk en/of priveleven. Eventueel kan je in deze levensbeschrijving ook al expliciet een link leggen met de voor jouw belangrijke schema’s en modi voor zover je daar al bekend mee bent. 
3. Drie doelstellingen voor groepsleertherapie.

In het kennismakingsgesprek ga je samen met de leertherapeuten na of de leertherapie bij je passend is.

De schemagroepsleertherapie is een persoonsgerichte psychotherapie. Dit betekent dat het in de leertherapie zal gaan over wat je ervaart/ mee worstelt op alle levensgebieden. Dit is anders dan een training- / supervisietraject. 

In verband met de grote belangstelling voor schemagroepsleertherapie zal er in 2024 mogelijk nog een extra leertherapiegroep worden opgezet. De data en locatie worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt op de website. U kunt nu al laten weten belangstelling te hebben voor deelname. Deelname aan de leertherapiegroepen gebeurd op basis van inschrijvingsdatum.

Locatie Delft

Vijfdaagse voorjaarsgroep te Delft 2024 (deze groep wordt gegeven door Klaartje van Hest en Maaike Raaijmakers). 

Intake/ kennismakingsgesprekken op: 12 maart 2024

Leertherapie data: 28 mei 2024 (9:30-17:30), 11 juni 2024 (9:30-17:30), 3 en 17 september 2024 (9:30-17:30) en 1 oktober 2024 (9:30-17:30) 

Het gaat om een gesloten groep van 8 deelnemers. Met deze groepsleertherapie wordt voldaan aan de eisen voor het lidmaatschap van de VGCt en FGZPt.

Vijfdaagse voorjaarsgroep te Delft 2025 (deze groep wordt gegeven door Klaartje van Hest en Michiel van Vreeswijk).

Intake/ kennismakingsgesprekken op: 4 oktober 2024

Leertherapiedata in 2025 (9:30-17:30): 24 en 31 januari, 7 maart, 11 april, 16 mei

Het gaat om een gesloten groep van 8 deelnemers. Met deze groepsleertherapie wordt voldaan aan de eisen voor het lidmaatschap van de VGCt en FGZPt. Deze groepsleertherapie voldoet ook aan de eisen voor het lidmaatschap van de NVGP.

Locatie Amsterdam

Meerdaagse groepsleertherapie in Amsterdam voorjaar 2024 (deze groep wordt gegeven door Michiel van Vreeswijk en Jenny Broersen). Deze groep zit vol en er is op dit moment een wachtlijst.

Kennismakingsgesprek op: 13 mei 2024

Leertherapiedata: 10 juni 2024 (13.00-17.00 uur), 8 juli 2024 (13.00-17.00 uur), 30 september 2024 (9.00-17.00 uur), 14 oktober 2023 (9.00-17.00 uur), 11 november 2024 (9.00-17.00 uur), 9 december 2024 (9.00-17.00)

Het gaat om gesloten groepen van 8 deelnemers. Met deze groepsleertherapie wordt voldaan aan de eisen voor het lidmaatschap van de VGCt en FGZPt. Deze groepsleertherapie voldoet ook aan de eisen voor het lidmaatschap van de NVGP.

Meerdaagse groepsleertherapie in Amsterdam najaar 2024/ voorjaar 2025 (deze groep wordt gegeven door Franske van Apeldoorn en Margreet van der Plas) Let op de leertherapiedag van 08 november is verplaatst naar 15 november.

Kennismakingsgesprek op: 14 juni 2024

Leertherapiedata in 2024/ 2025 (10-15:45): 11 oktober, 15 november, 13 december 2024, 10 januari, 07 februari, 07 maart, 04 april 2025

Het gaat om een gesloten groep van 8 deelnemers. Met deze groepsleertherapie wordt voldaan aan de eisen voor het lidmaatschap van de VGCt, NVGP en FGZPt.

Kosten 

Het tarief voor deelname aan de schemagroepsleertherapie wordt gelet op de prijsontwikkelingen in het veld 1 keer in de zoveel jaar verhoogd. Per 1 januari 2024 kost deelname 1835 euro wordt 125 euro voor het kennismakingsgesprek berekend. Dus totaal is het 1960 euro.

Bij aanmelding voor de leertherapiegroep vragen we je 35 euro administratiekosten te betalen. Zodra we dat ontvangen hebben, word je aanmelding definitief gemaakt. Wanneer je besluit niet deel te nemen aan de leertherapiegroep worden de administratiekosten niet terugbetaald. Als je na het kennismakingsgesprek besluit niet mee te doen, dan wordt daarbij 125 euro voor het kennismakingsgesprek berekend. Wanneer je wel deelneemt aan de leertherapiegroep wordt de 35 euro in minder gebracht op de 1960 euro en word je gevraagd om nog 1925 euro te betalen.

Voor koffie/thee wordt gezorgd.

De factuur voor de leertherapiereeks dient je vooraf in 1 keer te betalen. Indien je in termijnen wilt betalen gelden de volgende extra administratiekosten:  
2 termijnen: 45 euro  

3 termijnen: 75 euro  
4 termijnen: 115 euro 

Wanneer je 1 dag mist door zwaarwegende onvoorziene omstandigheden dan kan deze ingehaald worden in 5 individuele sessies. Kosten van deze 5 individuele inhaalsessies zijn €625,-. Deze kosten komen bovenop de kosten voor de leertherapiegroep.

Zie ook de annuleringsvoorwaarden.

Aanmelding 
Aanmelden via het contactformulier. Je wordt gevraagd om het contactformulier in te vullen en aan te geven dat je je wil aanmelden voor schemagroepsleertherapie. Wij nemen dan contact met je op. Ook is het mogelijk om een belafspraak te maken voor verdere overleg.