Annuleringsvoorwaarden Opleiding

Voor cursussen, supervisie en leertherapie

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen voor deelnemers (consumenten), tenzij het bedrijf waar u werkt de cursus of supervisie of leertherapie bij ons heeft aangevraagd. Na deze wettelijke bedenktermijn gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

· Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van de ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever.

· Bij annulering tot 10 weken voor aanvang van de cursus/ supervisie/ leertherapie is de Opdrachtgever €55,00 administratiekosten verschuldigd.

· Bij annulering binnen 10 weken voor het begin van de cursus/ supervisie/ leertherapie of tijdens de cursus/ supervisie/ leertherapie is de Opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd.

· Indien de Opdrachtgever annuleert binnen 10 weken voor het begin van de cursus/ supervisie/ leertherapie en G-kracht kan een vervanger van haar wachtlijst laten deelnemen die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, is de Opdrachtgever aan G-kracht €55,00 administratiekosten verschuldigd.