CRKBO-registratie

G-kracht, team Groeikracht heeft met goed gevolg een audit gehad van het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). G-kracht, team Groeikracht voldoet aan alle kwaliteitseisen en gedragscodes voor kort beroepsonderwijs.

G-kracht is als onderwijsinstelling ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daardoor een erkende instelling zoals bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Het onderwijs (incompanytraining, supervisie, leertherapie) is daarmee vrijgesteld van BTW.