Supervisie behandeling

G-kracht, team Groeikracht verzorgt supervisie in schematherapie, cognitieve gedragstherapie en psychodiagnostiek. Ook organiseert G-kracht, team Groeikracht leertherapie als onderdeel van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut, schematherapeut, psychotherapeut,klinisch psycholoog of psychiater. Wij werken daarin samen met zeer ervaren collegae uit de praktijk. De psychotherapeuten zijn veelal opgeleid en erkend als supervisor door de beroepsverenigingen zoals VGCt, Register schematherapie, NIP.

Afhankelijk van het ervaringsniveau van de supervisant wordt bij start supervisie bepaald hoeveel supervisiesessies er zullen volgen. De kosten per supervisiesessie (inclusief administratiekosten):

Aantal supervisanten Aantal sessies Bedrag supervisant
1 10 €1150,00
15 €1662,50
20 €2175,00
25 €2687,50
2 10 €1600,00
15 €2274,90
20 €2950,00
25 €3625,00
3 10 €2350,00
15 €3337,50
20 €4325,00
25 €5312,50

In supervisie kan u aangeraden worden om literatuur aan te schaffen (geschatte maximale kosten 250,- euro).

(Afspraken die niet 24 uur van te voren worden afgezegd moeten wij in rekening brengen) 

De factuur voor de supervisiereeks dient u vooraf in 1 keer te betalen. Indien u in termijnen wilt betalen gelden de volgende extra administratiekosten: 
2 termijnen: 35 euro 
3 termijnen: 60 euro 
4 termijnen: 100 euro

Supervisie schematherapie (ST)

Volgens de richtlijnen van het Register Schematherapie (www.schematherapie.nl) wordt supervisie georganiseerd. De supervisor is erkend door het register Schematherapie en is tevens erkend lid van de International Society of Schema Therapy (ISST).

Een supervisie-overeenkomst wordt opgesteld waarin afspraken zijn opgenomen over frequentie, duur en aantal supervisiezittingen. Toepassing van diverse schematherapie-technieken en theorievorming zijn belangrijke onderwerpen in de supervisie. Tevens zal veel aandacht zijn voor de therapeutische relatie. Er  wordt gevraagd om van iedere supervisiezitting een verslag te maken.

Supervisie cognitieve gedragstherapie (CGT)

In het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut of cognitief gedragstherapeutisch medewerker wordt supervisie georganiseerd door een erkend supervisor van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt).  De supervisie voldoet aan de richtlijnen van de VGCt (zie www.vgct.nl).

Bij aanvang wordt een supervisie-overeenkomst vastgesteld waarin leerdoelen zijn opgenomen, als ook de frequentie, aantal en duur van de supervisiezittingen. Veelal wordt een serie van 25 supervisiebijeenkomsten van 45 minuten afgesproken (geldt als 1 supervisie uur). Naast theorievorming is aandacht voor het oefenen met technieken. Volgens de richtlijnen van de VGCt worden supervisieverslagen gemaakt. Begeleiding van een N=1 studie kan een onderdeel van de supervisie zijn.

Supervisie Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), basisprotocolOm te kunnen deelnemen aan de erkende vervolgopleiding EMDR zijn er duidelijke criteria opgesteld in de vorm van specifieke competenties waaraan de supervisant moet voldoen. Met behulp van het supervisiebeoordelings formulier (zie website www.emdr.nl) worden alle deelcompetenties van het basisprotocol doorlopen. Supervisie gebeurt aan de hand van video opnames.

Bij aanvang van de supervisie wordt een contract opgesteld waarin de frequentie, aantal en duur van de supervisiezittingen.