Supervisie behandeling

G-kracht verzorgt supervisie behandeling. Dit kan zijn in het kader van een BIG-opleiding en/of opleiding tot schematherapeut, cognitief gedragstherapeut of opleiding tot NVP-supervisor. Onze psychotherapeuten zijn veelal opgeleid en erkend als supervisor door de beroepsverenigingen zoals Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt), Vereniging voor Schematherapie (VSt), NIP en/of erkend leersupervisor Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Afhankelijk van het ervaringsniveau van de supervisant wordt bij start supervisie bepaald hoeveel supervisiesessies er zullen volgen. De kosten per supervisiesessie (inclusief administratiekosten):

Aantal supervisanten Aantal sessies Bedrag supervisant
1 10 €1400,00
15 €2025,00
20 €2600,00
25 €3125,00
2 10 €1900,00
15 €2775,00
20 €3600,00
25 €4375,00
3 10 €2650,00
15 €3900,00
20 €5100,00
25 €6250,00

In supervisie kan u aangeraden worden om literatuur aan te schaffen (geschatte maximale kosten 250,- euro).

(Afspraken die niet 24 uur van te voren worden afgezegd moeten wij in rekening brengen) 

De factuur voor de supervisiereeks dient u vooraf in 1 keer te betalen. Indien u in termijnen wilt betalen gelden de volgende extra administratiekosten: 
2 termijnen: 45 euro 
3 termijnen: 75 euro 
4 termijnen: 115 euro

Supervisie schematherapie (ST)

Volgens de richtlijnen van de Vereniging voor Schematherapie (www.schematherapie.nl) wordt supervisie georganiseerd. De supervisor is erkend door de Vereniging voor Schematherapie en sommige zijn tevens erkend lid van de International Society of Schema Therapy (ISST).

Een supervisie-overeenkomst wordt opgesteld waarin afspraken zijn opgenomen over frequentie, duur en aantal supervisiezittingen. Toepassing van diverse schematherapie-technieken en theorievorming zijn belangrijke onderwerpen in de supervisie. Tevens zal veel aandacht zijn voor de therapeutische relatie. Er  wordt gevraagd om van iedere supervisiezitting een verslag te maken.

Supervisie cognitieve gedragstherapie (CGT)

In het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut of cognitief gedragstherapeutisch werker wordt supervisie georganiseerd door een erkend supervisor van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt).  De supervisie voldoet aan de richtlijnen van de VGCt (zie www.vgct.nl).

Bij aanvang wordt een supervisie-overeenkomst vastgesteld waarin leerdoelen zijn opgenomen, als ook de frequentie, aantal en duur van de supervisiezittingen. Veelal wordt een serie van 25 supervisiebijeenkomsten van 45 minuten afgesproken (geldt als 1 supervisie uur). Naast theorievorming is aandacht voor het oefenen met technieken. Volgens de richtlijnen van de VGCt worden supervisieverslagen gemaakt. Begeleiding van een N=1 studie kan een onderdeel van de supervisie zijn.

Leersupervisie (NVP)

Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (https://www.psychotherapie.nl/ wordt leersupervisie georganiseerd. De supervisor is erkend door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).  Leersupervisie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot NVP-supervisor. Met de leersupervisie kan worden gestart zodra 2 dagdelen van de supervisorencursus zijn gevolgd. Voor de leersupervisie gelden specifieke criteria.  Er wordt een contract leersupervisie opgesteld. Bij afsluiting van de leersupervisie wordt een eindverklaring ingevuld en een eindverslag opgesteld.