Vacature AIOS Psychiatrie

G-krachtDelft, Vacatures

Opleiding Psychiatrie Reinier de Graaf

Consultatieve psychiatrie en werken met de doelgroep Kwetsbare zwangeren in een algemeen ziekenhuis in combinatie met ambulante (groeps) psychotherapie voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen.

“De gecombineerde stage gaf mij de mogelijkheid om zowel ervaring op te doen bij de consultatieve psychiatrie van Het Reinier de Graaf Gasthuis als om mijn psychotherapeutische kennis en vaardigheden uit te breiden bij G-kracht psychomedisch centrum. Bij G-kracht heb ik in een kleinschalige setting twee dagen in de week nauw samengewerkt met GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten. Wat ik erg waardeerde, was dat er alle ruimte was om de stage vorm en richting te geven. Zo heb ik onder supervisie van een klinisch psycholoog en samen met een GZ-psycholoog een cognitieve schematherapiegroep gegeven. Ik vond het ontzettend leuk om de onderlinge dynamiek in zo’n groep te herkennen, te durven benoemen en hierover met de patiënt verder in gesprek te gaan over wat er gebeurt vanuit persoonlijke valkuilen. Daarnaast word je als AIOS nauw betrokken bij de intakes, diagnostiek, indicatiestelling en de psychofarmacologische behandeling. Naast wekelijkse supervisie van een psycholoog of psychotherapeut, krijg je ook supervisie van een psychiater. Waar ik ook als psychiater uiteindelijk zal werken, de therapeutische inzichten die ik hier heb opgedaan kan ik overal goed toepassen. De overige twee dagen deed ik samen met depsychiaters van het Reinier de Graaf Gasthuis consulten op verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Ook hier is er sprake van een fijne en laagdrempelige sfeer. Doordat de patiëntenpopulatie, maar ook de werkzaamheden erg divers zijn, is geen een dag hetzelfde. Als AIOS verricht je onder anderesuïcidaliteitsbeoordelingen en doe je ervaring op met het inschatten van wilsbekwaamheid. Al met al heb ik op beide plekken zeer verschillende vaardigheden kunnen opdoen, die ik allemaal als leerzaam en waardevol heb ervaren.”
Ayse Dogan, AIOS psychiatrie (2020-2021)

Informatie (voor meer informatie klik hier)

 • Instroomniveau: Derde jaar of later in de opleiding, in elk geval nadat de cursus psychotherapie in het algemene gedeelte is afgerond, aandachtsgebied Volwassenen
 • Stageduur: 9-12 maanden
 • Taken AIOS:
  Eigen caseload
  • Uitvoeren diagnostiek, incl. inschatting psychotherapeutische mogelijkheden
  • Uitvoeren individuele en groepspsychotherapie onder supervisie
  • Combinatie behandeling (psychotherapie in samenhang met farmacotherapie)
  • Risicotaxatie
  Medebehandelaar patiënten teamleden:
  • Psychiatrische diagnostiek
  • Medicamenteuze behandeling2
  • Risicotaxatie

Contact: M. de Boo, plaatsvervangend opleider: T 015-260 4480; M 06-55932410; E m.deboo@rdgg.nl