G-kracht psychomedisch centrum BV streeft ernaar om met zo veel mogelijk verzekeraars een contract af te sluiten voor specialistische GGZ-behandelingen. Het gaat hierbij om behandelingen die gedaan worden door een psycholoog of psychiater.

Bij het afsluiten van contracten zullen wij kijken naar ervaringen van onze patiënten en naar de ervaringen die wij met zorgverzekeraar hebben. Ook zullen hierbij de voorwaarden die zorgverzekeraars stellen kritisch worden nagelopen. Het kan zijn dat wij vinden dat een zorgverzeker(-scombinatie) niet voldoet aan onze eisen voor een goede en eerlijke samenwerking. Wij sluiten dan geen contract af met de betreffende zorgverzekeraars totdat zij voldoen aan onze kwaliteitseisen.

Zie hier voor de mogelijkheden voor behandeling.

Zie hier voor een overzicht van mogelijkheden tot diagnostiek