Nathalie Wolken

Nathalie Wolken is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog, schematherapeut in opleiding en mindfulnesstrainer. Zij is op diverse plekken werkzaam geweest in de GGZ en heeft zich met name gespecialiseerd in het doen van uitgebreid diagnostisch onderzoek en in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, angst- en dwangklachten, psychische klachten gerelateerd aan of ten gevolge van een lichamelijke aandoening, en klachten die passen bij het autismespectrum. Nathalie is naast het geven van individuele therapie, ook ervaren in het geven van groepstherapie.

Binnen haar behandelingen is haar aanpak meestal persoonsgericht, waarbij ze graag in het hier- en nu en ervaringsgericht werkt. Nathalie hecht in haar werk veel waarde aan een brede kijk op de problemen waarmee iemand komt, vanuit het vertrekpunt dat mensen complex zijn en klachten beter begrepen kunnen worden wanneer er oog is voor de mens als geheel en zijn of haar hele context. Zij betrekt wanneer het kan graag de omgeving bij de behandeling. Daarbij is zij ervan overtuigd dat het relationele contact de basis vormt om te kunnen komen tot verandering. Belangrijke waarden in de samenwerking met cliënten zijn voor haar: gelijkwaardigheid, openheid, humor, eigenheid en normaliseren. Therapie ziet zij als een gezamenlijke zoektocht, waarbij zij zo goed mogelijk probeert aan te sluiten bij iemands persoonlijke vraag. Nathalie is geschoold in verschillende therapeutische stromingen en werkt onder andere graag met schematherapie, EMDR en mindfulnessgerichte interventies. Daarnaast gelooft zij in de kracht van groepstherapie, omdat relationele patronen in een groep vaak helder naar voren komen en dit ruimte biedt voor bewustwording en verandering.