Maarten de Boo

Drs. Maarten de Boo is BIG-geregistreerd psychiater in G-kracht psychomedisch centrum en het Reinier de Graaf ziekenhuis. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie, Royal College of Psychiatry en de American Psychiatric Association. Ook is hij lid van de afdeling Consultatieve en Ziekenhuispsychiatrie van de NVvP. Voor zijn specialisatie behaalde hij ook het doctoraal Psychologie (Klinische en gezondheidspsychologie) aan de Universiteit Leiden. Hij heeft zich de afgelopen 15 jaar toegelegd op de opvang van mensen na een suïcidepoging, suicidepreventie en de combinatie van psychiatrische en verslavingsziekten in combinatie met lichamelijke aandoening. Dit betreft vooral depressie en trauma, maar ook situaties waarin lichamelijke klachten niet overgaan en chronisch worden. Hij is een pleitbezorger van geïntegreerde zorg in de zin van verbinding tussen neurobiologie, farmacologie en psychotherapeutische aspecten in behandeling, intensieve samenwerking tussen psychologen en psychiaters en het bevorderen van integratie tussen de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg. Slechts meer integratie in preventie en behandeling kan de uikomsten van patiënten met meerdere aandoeningen doen verbeteren.

Hij heeft een jarenlange ervaring met de behandeling van uiteenlopende psychiatrische ziekten met behulp van medicatie ook in combinatie met psychotherapie. Hij werkte deze jaren samen met artsen, psychologen en verpleegkundigen. Hij heeft ervaring met de behandeling volgens de Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en psychoanalytische psychotherapie. Hij bezit een speciale deskundigheid wat betreft lichamelijke klachten die niet overgaan, terugkeren en niet volledig lichamelijk te verklaren zijn. Ook heeft hij deskundigheid opgebouwd ten aanzien de mentale gevolgen van Niet-aangeboren hersenletsel di vaak pas op lange termijn zichtbaar worden en een grote last meebrengen (neuropsychiatrie).  . Hij heeft vaak regie gehad over de behandeling van patiënten met verschillende ziekten, die elders in behandeling waren vastgelopen of moedeloos geraakt.

Naast zijn werk als psychiater is hij lid van de raad van bestuur van G-kracht psychomedisch centrum. Tevens is hij plaatsvervangend opleider Psychiatrie in het Reinier de Graaf. In deze organisatie is hij tevens medisch coördinator voor de psychiatrie en ondersteunt de directie van het Reinier de Graaf bij strategie, kernwaarden en vraagstukken rond organiseren. Tevens is hij adviseur voor de Medisch Specialisten Coöperatie RdG U.A.  op het gebied van professionele kwaliteit en samenwerken.

Landelijk is hij betrokken bij de doorontwikkeling van IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialist) voor de FMS en het project ABS-artsen (KNMG).

Publicaties 

Moerman S, Tuinebreijer WE, Boo M de, Pilot P, Nelissen RGHH, Vochteloo AJH.Validation of the Risk Model for Delirium in hip fracture patients. Gen Hosp Psychiatry 2012;34(2):153-9.

Vochteloo AJ, Moerman S, Burg BL van der, Boo M de, Vries MR de, Niesten DD, et al.Delirium risk screening and haloperidol prophylaxis program in hip fracture patients is a helpful tool in identifying high-risk patients, but does not reduce the incidence of delirium.BMC Geriatr 2011;11:39.

Gilhuis HJ, Bloemen EJMM, Boo M de, Legemaate J.Kritiek op artsen IND; medische advisering in vreemdelingenzaken onder de professionele maat. Med Cont 2010;65(48):2596-8.

Schupp-Veenstra, M., Tangkau, P.L., Boo, M. de, Pol, W.S.C.J.M. van der, Vulto, A.G. (2007). Pharmaceutisch Weekblad, Wetenschappelijk platform; 1(4): 84-87

Appels, C.M.,  Sitskoorn, M.M., Boo, M. de, Klumpers, U.M.H., Kemps, A., Elderson,A. & Kahn, R.S. (2002). Neurological signs in parents of schizofrenic patients. Neuroreport 13, 575-579

Passier, J., Boo, M de, Quaak, H.Z.A. & Brienen, J. (1996). Health-related quality of life of chronic headache patients is predicted by the emotional component of their pain. Headache, 36, 556-560