Samuel Haver

Samuel is BIG-geregistreerd psychotherapeut. Sinds 2013 is hij werkzaam in de GGZ. Zijn carrière begon binnen de verslavingszorg en in de hierop volgende jaren heeft ook ervaring opgedaan in het werken met forensische doelgroepen. Hij heeft zich altijd geïnteresseerd in het hoe en waarom achter menselijk gedrag. Hoe we soms het één willen en het ander doen. Hoe tegenstrijdigheden in ons persoon, die soms onverenigbaar lijken, toch kunnen blijven bestaan.

In de afgelopen jaren is hij opgeleid tot o.a. Cognitief gedragstherapeut, Schematherapeut en Psychotherapeut. Binnen deze laatste opleiding heeft hij geleerd hoe verschillende therapievormen te combineren om tot een effectieve behandeling te komen wanneer eerdere (geprotocolleerde) behandelingen onvoldoende effect hebben gehad. Samuel staat voor een persoonlijke aanpak en kijkt graag verder dan alleen symptomen en klachten. Hij wil samen met u de puzzel kunnen leggen om opnieuw contact te krijgen met de achterliggende, vaak onvervulde, wensen, dromen en behoeften.